Velkommen til uddannelse og udvikling hos IDL

Coachddannelsen åbner døren til en fremtid fyldt med meningsfulde udfordringer. IDL tilbyder uddannelser i coaching og psykoterapi der giver dig personlig og faglig styrke til at gøre en forskel. Instituttet er optaget af at udvikle uddannelser der giver indsigt, livsmening og trivsel. Vores fokus er at finde de ressourcer der skal til for at mennesker lykkes med livet. 

Vi håber du vil give dig tid til at læse om vore uddannelser og du finder inspiration til udvikling og uddannelse. Vi afholder løbende informationsmøder som annonceres her på siden og på facebook. Informationsmøderne har begrænset antal deltagere, for af give plads til spørgsmål og dialog. Vi vil gøre hvad vi kan for at hjælpe dig videre.  At investere i den rigtige uddannelse er en afgørende beslutning for din fremtid. 

EDP-Instituttet og EDP Pykoterapeutuddannelsen har fået sin egen side. Læs mere om uddannelsen ved at besøge eksistentiel-psykoterapi.com og følge de forskellige links i top-menuen.

Uddannelsen, Grundlæggende Coaching og Kommunikation, er fundamentet der udvikler dig til en attraktiv samtalepartner og coach. At gennemfører uddannelsen og bestå eksamen er forudsætningen for at gå videre med uddannelsen til: Coaching i ledelse og HR, Eksistentiel coach, Synergimager® og Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut.

Vi udvikler og tilbyder løbende korte kurser og efteruddannelser som er dessignet til dig der ønsker at styrke, videreudvikle og tilegne dig nye kompetencer inden for kommunikation, samarbejde og ledelse.

Uddannelsen til eksistentiel dynamisk psykoterapeut er i 2016 evalueret af Reflektor og opfylder samtlige vejledende kvalitetskriterier. Coachuddannelsen har siden 2002 opfyldt alle de krav der forventes af de forskellige brancheorganisationer. 

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information eller aftale et personligt informationsmøde, hvor du kan få afklaret dine spørgsmål mm.

Ring 42673399 eller kontakt os her.

Følg IDL på Facebook 

Følg IDL på Google+ 

Coachuddannelsen henvender sig til mange forskellige mennesker.